Kálmán Cyntia

A komáromi Munka Utcai Alapiskola tanára vagyok. Diplomát a Selye János Egyetem Tanárképző Karán szereztem angol nyelv és irodalom és történelem szakon.

Mindig szívesen táblázom be a napjaimat újdonságokkal és kihívásokkal, ezért többek között jártam már rajz- valamint zongoraiskolába, foglalkoztam tánccal és színjátszással, különböző versenyeken és konferenciákon vettem részt, de egy hosszú nap után leginkább egy nagy bögre kávé vagy tea mellett szeretek újabb és újabb könyveket kiolvasni, és kicsit alkotni.

Ollé Edit

A komáromi Ipari Szakközépiskola tanára és a Goethe Intézet akkreditált vizsgáztatója vagyok. Diplomát a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán „Felnőtt nevelés és képzés“, valamint a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Társadalomtudományi Karán „Német nyelv és irodalom“ szakokon szereztem.

Majd 20 éves nyelvtanári tapasztalattal rendelkezem, ez alatt az idő alatt rendszeresen részt vettem/veszek hazai és németországi továbbképzéseken. Szeretem és szívesen tanítom a német nyelvet.

Szénássy Edit

Szénássy Edit vagyok, a Selye János Gimnázium tanára. A Goethe Intézet és a DSD II. akkreditált vizsgáztatója vagyok. Diplomát a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem „Könyvtár és tudományos információ” szakon, valamint a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Társadalomtudományi Karán „Német nyelv és irodalom“ szakon.

Közel húsz éves nyelvtanári pályafutásom alatt több tucat hazai és németországi módszertani és nyelvi továbbképzésen vettem részt. Egy évet a német állam ösztöndíjasaként a heidelbergi IGH iskolában töltöttem, ahol tanítottam és hospitáltam.
Célom: Minél több diákkal megszerettetni a német nyelvet, megteremteni számukra annak lehetőségét, hogy minél többet beszéljenek németül, s az órákon játékosan fejlesszék kommunikációs képességüket.

„Mit Kopf, Herz und Hand”
„Fejjel, szívvel és kézzel” /Pestalozzi/

Bottyán Évi

Bottyán Évi vagyok, középiskolai szlovák szakos tanárnő. Mikor éppen nem tanítok, alkotok.
Ha nem alkotok, olvasok. Ha nem alkotnék és nem olvasnék, akkor mintha nem is léteznék. Középiskolai szlovák szakos tanárnő vagyok. Nem szeretem a sztereotípiákat, az egyhangúságot és az unalmat. Éppen ezért igyekszem az óráimba is becsempészni a kreativitást és az alkotást. Szeretem a kerti munkát, a levendulát, a francia vidéket és mindent, ami „home made“.

Végzettségem: Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Bölcsészettudományi Kar, szlovák nyelv és irodalom – történelem szak, egyetemi diploma.

Mészáros Tímea

Mészáros Tímea vagyok, az Ipari Szakközépiskola tanára. 2002-ben végeztem a Pozsonyi Comenius Egyetem magyar-angol szakán. Azóta angoltanárként dolgozom, oktattam alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben, valamint nyelviskolában is. Az ECL nemzetközi nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgáztatója vagyok angol nyelvből.

Arra törekszem, hogy diákjaim oldott légkörben, játékos keretek között tanuljanak angolul, hiszen az élményszerű nyelvelsajátítás hozzájárul a kommunikációs készségek fejlesztéséhez.