Metodické školenie pre knihovníkov

2021.07.07.

Cieľom vzdelávania je dosiahnuť, aby boli knihovníci schopní samostatne spĺňať úlohy knihovníka a plánovať podujatia. Knihovníci si osvoja vyhovujúcu metodickú, teoretickú a praktickú znalosť pre aktuálny, efektívny chod knižnice.  Účastníci si v rámci školenia taktiež osvoja základné prvky teórie a praxe tvorby knižničných podujatí (komunikácia, marketing, vytvorenie programového plánu, propagácia, rozpočet).

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy