Modelovanie v 3D

2021.09.07.

Cieľom kurzu je, aby si účastníci osvojili základy priestorového 3D modelovania pomocou počítačových programov a ich praktického využitia. Účastníci sa oboznámia s projektovacím programom ProDESKTOP, s jednotlivými metódami modelovania telies, s možnosťami vytvorenia náčrtu, s obmedzeniami, s technikou vytvorenia výkresu a základmi modelovania povrchu, vzťahmi 3D a 2D, s konštrukčnými modelmi a s vytváraním jednoduchých animácií.

Jelenleg nem aktuális.

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy