Skupinové kurzy

Naša jazyková škola vám ponúka skupinové kurzy s ideálnymi podmienkami na vzdelávanie. Kurzy organizujeme pre deti, dospievajúcich aj dospelých. Pri vytváraní skupín dbáme na účelnosť a naplnenie požiadaviek.

2021.08.19.

Prečo je dobré učiť sa v skupine?

  • Lebo sa jednotliví účastníci navzájom motivujú.
  • Lebo nielen spätná väzba od učiteľa, ale aj od ostatných účastníkov je dôležitá a upokojujúca.
  • Lebo dopredu stanovený časový harmonogram hodín podporuje pravidelné učenie.
  • Lebo môžete spoznať nových kamarátov.
  • Lebo je to cenovo výhodnejšie ako individuálny kurz.

Pretože učenie sa v dobrom tíme môže byť nielen zábavným uvoľnením, ale aj záľubou!

Árak csoportos tanfolyamok esetén
Počet účastníkovCena za hodina – 45 min.Cena za hodina – 60 min.
6 a viac osôb5,50 EUR7,50 EUR
5 osôb 6,50 EUR8,50 EUR
4 osoby7,50 EUR9,50 EUR
3 osoby 8,50EUR10,50 EUR
2 osoby 9,50 EUR12,50 EUR

Uvedené ceny sú s DPH. Faktúru vieme vystaviť na základe predchádzajúceho dohovoru.

 Zaplatením zálohy 50,- EUR sa prihlásenie do kurzu stáva záväzným.  Zaplatená záloha sa započíta do celkovej ceny kurzu a je nenávratná. Zálohu prosíme uhradiť po prihlásení sa, najneskôr do začiatku kurzu, bankovým prevodom alebo v hotovosti v našej kancelárii (SPŠ SE- GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno, I.poschodie, kanc. č. 109). Celkovú cenu kurzu je potrebné zaplatiť najneskôr do ukončenia kurzu – v jednej sume, príp. v dvoch splátkach.

V prípade neúčasti na hodinách, ktoré boli riadne odučené, nevraciame zaplatenú čiastku. Hodiny, ktoré neboli odučené z dôvodu školských prázdnin alebo zo zdravotných dôvodov, budú nahradené v inom termíne – na základe dohody účastníkov kurzu.

Pre fimy a organizácie vypracujeme individuálnu ponuku.

V prípade špeciálnych potrieb si vyhradzujeme právo na zmenu cien.

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy