Jazykové skúšky ECL

2021.10.02.

 „Skratku ECL vytvorili z názvu  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages“. Systém jazykových skúšok ECL vypracovali odborníci z významných európskych inštitúcií na výučbu jazykov s podporou Európskej únie. Cieľom Konzorcia je, aby zabezpečil štandardy pre možnosť akceptovateľného a medzinárodne uznávaného  merania jazykových zručností z európskych jazykov v súlade s návrhmi Spoločného európskeho referenčného rámca, ktoré sú potrebné pre štúdium, výkon zamestnania a pre účasť na medzinárodnej mobilite. Každý úspešný uchádzač získa medzinárodne platné vysvedčenie

Cieľom Konzorcia je, aby zabezpečil štandardy pre možnosť akceptovateľného a medzinárodne uznávaného  merania jazykových zručností z európskych jazykov v súlade s návrhmi Spoločného európskeho referenčného rámca, ktoré sú potrebné pre štúdium, výkon zamestnania a pre účasť na medzinárodnej mobilite. Každý úspešný uchádzač získa medzinárodne platné vysvedčenie.

TERMÍNY  JAZYKOVÝCH  SKÚŠOK  ECL V  ROKU  2024

Skúšobné obdobieSkúšobné jazykyDátum písomných a ústnych testov Skúšobné obdobie ústnych skúšokUzávierka prihlášokVýsledkyPosielanie certifikátov na skúšobné miesta *
FebruárAngličtina Nemčina úroveň B2, C12. február – úroveň C1
3. február – úroveň B2
2. – 17. februárapondelok 8. januára4. marec1. – 5. apríla
Aprílangličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, rumunčina, slovenčina, srbčina, ruština, chorvátčina, poľština, hebrejčina
úrovne A2, B1, B2, C1
5. aprila – úrovne A2, B1, C1
6. apríla – úroveň B2
5. apríla – 20. aprílaštvrtok 7. marca6. mája3. júna – 7. júna
Júnangličtina – úrovne B1, B2, C1
slovenský jazyk – úrovne B2, C1
maďarský jazyk – úrovne A2, B1, B2, C1
nemecký jazyk – úrovne B1, B2, C1
9. júna – úroveň A2, B1, C1
10. júna – úroveň B2
7. – 22. júnaštvrtok 9. mája8. júla5. – 9. augusta
Septemberangličtina nemčina úroveň B2, C127. september – úroveň C1
28. september – úroveň B2
27. septembra- 12. októbraštvrtok 29. augusta28. októbra25. novembra – 29. novembra
Novemberanglický, nemecký, maďarský úrovne A2, B1, B2, C1
taliansky, španielsky úroveň B2, C1
22. novembra – úrovne A2, B1, C1
23. novembra – úroveň B2
22. novembra 7. decemberštvrtok 31. októbra23. december22. – 26. januára

* V prípade poloúspešných komplexných skúšok budú certifikáty zaslané o 2-3 týždne neskôr, ako je tu uvedený dátum!

Na skúšku je možné sa prihlásiť na stránke www.ecl.hu . Prihláška je platná len po zaplatení ceny skúšky.

INFORMÁCIE POTREBNÉ K PLATBE

CENA SKÚŠKY

  •  Každá skúška ECL  130,- EUR + 20,- EUR registračný poplatok
  •  Cena čiastkovej skúšky (ústnej alebo písomnej): 100,- EUR.

Platba

Platbu akceptujeme bezhotovostným prevodom alebo  v hotovosti. K bankovému prevodu sú potrebné nasledovné údaje:

ČÍSLO ÚČTU:  SK76 1100 0000 0026 2684 7309     BIC: TATRSKBX
KONŠTANTNÝ SYMBOL:  0308
POZNÁMKA:  <meno uchádzača>

Prosíme Vás, aby ste meno uchádzača bezpodmienečne uviedli kvôli správnej identifikácii platby. Ďakujeme!

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

szakiecl@gmail.com, 00421 915 734 270

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy