Individuálne kurzy

Ponúkame Vám aj individuálne kurzy.

2021.08.25.

Kedy sa oplatí vybrať si individuálny kurz?

  • ak sa chcete učiť podľa svojho rytmu, podľa svojich požiadaviek
  • ak potrebujete flexibilitu časového harmonogramu hodín
  • ak Vám viac vyhovuje učiť sa v dopoludňajších hodinách
  • ak sa chcete naučiť len to čo práve potrebujete
  • ak chcete napredovať rýchlejšie ako v skupine
  • ak viete, že na dosiahnutie svojich cieľov potrebujete absolvovať menej hodín ako v kurze – a vtedy je výsledná cena možno aj výhodnejšia

Môžete so sebou vziať kamaráta alebo rodinného príslušníka a cena skupinky 2-3 osôb bude cenovo dostupnejšia pri zachovaní výhod individuálneho kurzu.

Tudjunk meg többet a közvetlen hivatkozásokról(megnyitás új fülön)

Árak egyéni nyelvtanfolyamok esetén

Aj pri individuálnych kurzoch ponúkame všeobecné jazykové alebo odborné či prípravné kurzy v trvaní 45/60 minút.

Cena kurzu – 45 minCena kurzu – 60 min
Cena individuálneho všeobecného kurzu14 EUR19 EUR
Cena individuálneho odborného alebo prípravného kurzu 18 EUR23 EUR

Pri individuálnych kurzoch je podmienka zaplatiť za 10 hodín vopred.

Platiť je možné bezhotovostne:  IBAN SK76 1100 0000 0026 2684 7309 alebo hotovostne : SPŠ SE – GE SzKI, Petofiho 2, Komárno – I. poschodie, kanc. 109.

Stanovenie časového harmonogramu hodín je na dohode účastníka s učiteľom. Zrušiť hodinu je možné najneskôr 24 hod pred stanoveným termínom hodiny. Ak sa tak nestane, hodina sa považuje za odučenú.

Hodiny, ktoré nebolo možné odučiť kvôli školským prázdninám alebo zo zdravotných dôvodov, budú nahradené podľa dohody.

Suma zaplatených hodín, ktoré neboli odučené do konca školského roka, prepadá.

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy