Programovanie CNC strojov

2021.09.07.

Počas vzdelávania sa účastníci naučia nastaviť potrebné náradia, zariadenia a obrobok, zamerať nulové body (zariadenie, obrobok, náradie), určiť súradnicové body potrebné k CNC programovaniu, zapracovať CNC program do ovládacej jednotky stroja, uskutočniť potrebné programové testy, vyhľadať a opraviť chyby programu, samostatne a bezpečne ovládať CNC stroje. Absolventi programu získajú akreditované osvedčenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Kurz má 66 hodín, cena: 406,- EUR. Harmonogram vyučovacích hodín prispôsobíme požiadavkám skupiny. 

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy