ECL nyelvvizsgák

ECL"European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages" elnevezésből alkották meg az "ECL" elnevezést. Az ECL nyelvvizsgarendszert Európai Uniós projektek támogatásával neves európai nyelvoktató intézmények szakértői dolgozták ki.

A Konzorcium célja, hogy a Közös európai referenciakeret ajánlásaival összhangban egységes standardok alapján megbízható, nemzetközileg elismert és akceptált nyelvtudásmérési lehetőséget biztosítson európai nyelvekből tanulmányok végzéséhez, munkavállaláshoz, a nemzetközi mobilitásban való részvételhez. Valamennyi sikeres vizsgázó nemzetközi bizonyítványt kap.

 

ECL NYELVVIZSGA IDŐPONTOK A 2021. ÉVBEN

Február – angol nyelvből


február 5. – B1, C1 szint

február 6. – B2 szint


Jelentkezési határidő: január 11. hétfő

Április – angol és szlovák nyelvből

április 9. – A2, B1, C1 szint
április 10. – B2 szint


Jelentkezési határidő: március 11. csütörtök

Június – angol és magyar nyelvből
június 11.
– magyar A2, B1, C1 szint
– junior magyar A2 szint
– angol B1, C1 szint
június 12.
– angol, magyar B2 szint

Jelentkezési határidő: május 13. csütörtök
Október – angol  nyelvből
október 1. – C1 szint
október 2. – B2 szint

Jelentkezési határidő: szeptember 2. csütörtök
December – angol, magyar, szlovák nyelvből
december 3.
– A2, B1, C1 szint
– junior magyar A2 szint
december 4. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 4. csütörtök

 Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsgarészre a jelentkezők számától függően vagy az írásbeli vizsga napján, vagy az írásbeli vizsga napjától számított 1 héten belül kerül sor.

A vizsgára on-line a www.ecl.hu oldalon lehet jelentkezni, vagy a következő jelentkezési lap kitöltésével itt, a Szakképző és Felnőttképzési Intézetben. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetésével együtt érvényes.

A jelentkezési lap letöltése ECL vizsgára:  doc  pdf

 

FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

VIZSGADÍJ

 •  Minden ECL vizsga 130,- EUR + 20,- EUR regisztrációs díj
 •  A részvizsga (szóbeli vagy írásbeli) díja: 100,- EUR.

BEFIZETÉS

Csak banki átutalással vagy készpénzben. Az utaláshoz a következő információ szükséges:

SZÁMLASZÁM:  SK76 1100 0000 0026 2684 7309

BIC: TATRSKBX

KONSTANS SZIMBÓLUM:  0308
MEGJEGYZÉS:  <a jelentkező neve>

ELÉRHETŐSÉGEK

telefon: 0907 483 019     e-mail: toroka(at)szaki.sk, szaki(at)szaki.sk     honlap: www.szaki.sk

 

VIZSGASZINTEK

Az ECL nyelvvizsga szintjei összhangban vannak a Közös európai referenciakeret szintrendszerével. Az alábbi 4 szinten lehet ECL nyelvvizsgát tenni:

A2 Az "A2" szint (kezdő) sikeres elérése után már jó turista: tud kérdezni, az egyszerűbb válaszokat megérti, tud vásárolni, a célnyelven kérni enni-inni, érti a kiírásokat - egyszóval: már nem lehet eladni.

B1 A "B1" szint (akkreditált alapfok) elérése után már elkezdhet dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között; kezdi megérteni az újság- és rádióhíreket, a TV adásokat, megpróbálhat moziba, színházba is elmenni.

B2 A "B2" szint (akkreditált középfok) elérése után megkezdheti tanulmányait a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin. Megismerte a célnyelv szerkezetét, megértette logikáját - mostanra biztosan meg is szerette. Kezdi élvezni a szépirodalmat; megérti már a pályaudvari hangosbemondót és az utcán a kiabálást is. Egyszóval kezdi otthon érezni magát a célnyelvi országban.

C1 A "C1" szint (akkreditált felsőfok) elérésével nyelvileg egyenrangú partnere a célnyelvet beszélőknek. Úgy ír, olvas, beszél mint ők, tanulhat, kutathat, dolgozhat közöttük, nyelvi nehézségek nélkül folytathatja ismerkedését a célnyelvi kultúrával, irodalommal, történelemmel - egyszóval: a célnyelvi országok múltjával és jelenével.

 A szintek részletesebb leírását megtalálod itt.

 Ha egyáltalán nem tudod eldönteni, hogy nyelvtudásod milyen szinten van, a következő kis teszt segíthet ebben.

 

AZ ECL NYELVVIZSGA RÉSZEI

Szóbeli kommunikáció

A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

 •  Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
  E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.
 •  Irányított beszélgetés (5-8 perc)
  A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.
 •  Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
  A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

 

Írásbeli kommunikáció

(ld. tesztminták - https://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótár nélkül, irányítási szempontok szerint írnia.

 

Olvasott szöveg értése

(ld. tesztminták - https://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

 

Hallott szöveg értése

(ld. tesztminták - https://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

 

A VIZSGÁK ÉRTÉKELÉSE

Készségenként egységesen 25-25 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely akkor eredményes, ha a jelölt mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán készségenként legalább 40%-ot elér, összességében pedig eléri mindkét vizsgán külön-külön a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

 

www.ecl.hu

Szakképző és Felnőttképzési Intézet

Elérhetőségeink: 

Levelezési cím:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Ügyfélfogadás:
Ipari Szakközépiskola,
1. emelet, 109-es iroda
Petőfiho 2, Komárno 945 01
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–15:30 ó.
  
Mobilszám:
00421 907 483 019
(Személyes találkozás előzetes egyeztetés alapján)
 

Kapcsolattartók