Skúšobný jazykový test

2021.10.18.

Skúšobný jazykový test organizujeme zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka. V skúšobnej situácii si môžu prihlásení zmerať, aký výsledok môžu očakávať, ak by skúšku konali bez akejkoľvek prípravy. Po analýze výsledkov skúšky sa môže jej absolvent vedome pripravovať na skutočnú skúšku.

Skúšobný test v sebe zahŕňa:
  • Písomnú časť
  • Ústnu časť
  • Opravu testu
  • Analýzu ústnej časti
  • Poradenstvo v oblasti prípravy na skúšku vypracované na mieru
Cena skúšobného testu: 25 EUR

Ak sa absolvent skúšobného testu prihlásil aj jazykový kurz v našom inštitúte alebo na prípravu na skúšku, 50% ceny skúšobného testu odrátame z ceny kurzu alebo prípravy.

Priebežne prijímame prihlášky na ktorýkoľvek skúšobný test. Skúšobné testy organizujeme  v závislosti od počtu prihlásených záujemcov.

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy