O nás

2021.09.07.

Úvod

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá organizáciou ďalšieho vzdelávania, letných kurzov, konferencií, vydávaním kníh, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie, resp. rekvalifikáciu v závislosti od požiadaviek hospodárstva a trhu práce. Má deväť vzdelávacích kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Inštitút bol registrovaný v Košiciach, centrum jeho prevádzky sa nachádza v Komárne.

Ciele a činnosti inštitúcie

Naša inštitúcia vykonáva nasledujúce činnosti:

 •  Analýzy súvisiace so vzdelávaním dospelých
 •  Vzdelávanie dospelých v závislosti od požiadaviek trhu práce – vypracovanie vzdelávacích programov a ich realizácia
 •  Organizácia vzdelávania pre zamestnancov firiem v duchu doživotného vzdelávania
 •  Vzdelávanie seniorov
 •  Mimoškolské vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl
 •  Organizácia prípraviek na prijímacie pohovory na vysoké školy
 •  Organizácia prípraviek na prijímacie pohovory na stredné školy
 •  Zapojenie sa do domácej a medzinárodnej spolupráce
 •  Organizácia odborných konferencií
 •  Organizácia medzinárodných stretnutí študentov a pedagógov
 •  Projektové poradenstvo, vypracovanie projektu

Všetky vzdelávanie a kurzy