Ponuka jazykových kurzov v prvom polroku

2022.08.25.

Blíži sa začiatok  prvého polroku 2023/2024. Na jazykové kurzy, ktoré otvárame v prvom polroku, sa môžete prihlásiť do 12. septembra 2023.

Termín skúšobného testu: 12. september 2023, 16.30

Miesto testu: Knižnica J. Szinnyeiho, ul. Eötvösa 35, Komárno

K jednotlivým skupinám sa však môžete pridať aj priebežne, počas celého roka.

Test na určenie Vašej jazykovej úrovne môžete vyplniť online formou cez našu webovú stránku.

Anglický jazyk:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-zMOu5wBW5DL87VXmeusDR662Ef-IgKYaTJzrIZhA31ohQ/viewform

Nemecký jazyk:Deutsch Online Einstufungstest A1, A2, B1, B2, C1, C2 (german-online-training.com)

Absolvovať naše kurzy môžete aj zadarmo – s využitím KOMPAS+u.

Aktuálne jazykové kurzy nájdete pod podstránkou jazykové kurzy, pod podstránkou Ceny nájdete cenník.

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy