Kontakty

Riaditeľka

Ing. Fabó Mária
Email: fabo@szaki.sk

Stránkové hodiny

Zauková Monika
Tel.: 00421 907 483 019

SPŠ SE – GE SzKI, Petofiho 2, Komárno, I. poschodie, kanc. 109
Stránkové hodiny: Pondelok – piatok: 8.00- 15.30 hod

Jazykové  a ostatné kurzy

PaedDr. Török Ágnes
Email: toroka@szaki.sk
Tel.: 00421 907 483 019

Jazykové skúšky

Mesinger Nóra
Email: szakiecl@gmail.com
Tel.: 00421 915 734 270