Jazykové kurzy – začína sa 1. polrok!

2023.01.15.

18. septembra sa začína prvý semester jazykových kurzov z anglického, nemeckého, slovenského, talianskeho, maďraského a španielského jazyka. Kurzy sa prebiehajú v malých skupinách, ale aj individuálne. Ponúkame aj prípravný kurz na skúšku ECL z angličtiny, pre stredoškolákov odporúčame naše prípravné kurzy na maturitné skúšky z anglického a nemeckého jazyka.

Prihlášiť sa môžete: do 12. septembra

Termín súšobného testu: 12. september, 16.30, Eötvösa 35, Knižnica J. Szinnyeiho

Individuálne jazykové kurzy

Všetky vzdelávanie a kurzy