Skúšobný jazykový test

Skúšobný jazykový test organizujeme zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka. V skúšobnej situácii si môžu prihlásení zmerať, aký výsledok môžu očakávať, ak by skúšku konali bez akejkoľvek prípravy. Po analýze výsledkov skúšky sa môže jej absolvent vedome pripravovať na skutočnú skúšku.

Skúšobný test v sebe zahŕňa:
  • Písomnú časť

  • Ústnu časť

  • Opravu testu

  • Analýzu ústnej časti

  • Poradenstvo v oblasti prípravy na skúšku vypracované na mieru

Cena skúšobného testu: 19 EUR

Ak sa absolvent skúšobného testu prihlásil aj jazykový kurz v našom inštitúte alebo na prípravu na skúšku, 50% ceny skúšobného testu odrátame z ceny kurzu alebo prípravy.

Priebežne prijímame prihlášky na ktorýkoľvek skúšobný test. Skúšobné testy organizujeme  v závislosti od počtu prihlásených záujemcov.

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie