4 týždne v Nemecku zadarmo

Tento rok už po štvrtý raz môže jeden náš šťastlivý študent získať skúsenosti a šancu nadobudnúť jazykové zručnosti priamo zo života.

Uč sa u nás po nemecky aspoň dva polroky (2x60 hodín) a získaj letné štipendium ponúkané Goetheho inštitútom na 4 týždne v tebou vybranom Goetheho inštitúte.


Žrebovania sa zúčastnia tí naši študenti, ktorí majú jazykové zručnosti aspoň na úrovni B1 a ktorí dovŕšili 18 rokov. Víťaz musí neskôr zložiť jazykovú skúšku na ním zvolenej úrovni.

Bližšie informácie o jazykovej skúške a úrovni jazykovej zručnosti:

 

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie