Úvod

Tanulás

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá organizáciou ďalšieho vzdelávania, letných kurzov, konferencií, vydávaním kníh, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie, resp. rekvalifikáciu v závislosti od požiadaviek hospodárstva a trhu práce. Má deväť vzdelávacích kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Inštitút bol registrovaný v Košiciach, centrum jeho prevádzky sa nachádza v Komárne.

 

Ciele a činnosti inštitúcie

Naša inštitúcia vykonáva nasledujúce činnosti:

 •  Analýzy súvisiace so vzdelávaním dospelých
 •  Vzdelávanie dospelých v závislosti od požiadaviek trhu práce – vypracovanie vzdelávacích programov a ich realizácia
 •  Organizácia vzdelávania pre zamestnancov firiem v duchu doživotného vzdelávania
 •  Vzdelávanie seniorov
 •  Mimoškolské vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl
 •  Organizácia prípraviek na prijímacie pohovory na vysoké školy
 •  Organizácia prípraviek na prijímacie pohovory na stredné školy
 •  Zapojenie sa do domácej a medzinárodnej spolupráce
 •  Organizácia odborných konferencií
 •  Organizácia medzinárodných stretnutí študentov a pedagógov
 •  Projektové poradenstvo, vypracovanie projektu

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie