Pracovnoprávne poznatky

Szabómihály Gizella

Prvoradým cieľom publikácie Základné pracovnoprávne poznatky je poskytnúť informácie z oblasti pracovnoprávnej Maďarom na Slovensku chystajúcim sa nastúpiť do pracovného pomeru i aktívne pracujúcim. Nakoľko v južnoslovenskom regióne pracuje vysoké percento obyvateľov v Maďarsku, ako aj v dôsledku rozvoja cezhraničnej spolupráce aj v oblasti hospodárskej, sme si vytýčili za cieľ, aby sme jednotlivé témy charakterizovali z pohľadu legislatívy na Slovensku i legislatívy platnej v Maďarsku.

Publikáciu môžete získať v Inštitúte pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

  • kiadv_munkaugyi_ismeretek

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie