Programovanie CNC strojov

Počas vzdelávania sa účastníci naučia nastaviť potrebné náradia, zariadenia a obrobok, zamerať nulové body (zariadenie, obrobok, náradie), určiť súradnicové body potrebné k CNC programovaniu, zapracovať CNC program do ovládacej jednotky stroja, uskutočniť potrebné programové testy, vyhľadať a opraviť chyby programu, samostatne a bezpečne ovládať CNC stroje. Absolventi programu získajú akreditované osvedčenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Čítať ďalej...

Účtovníctvo

Absolventi vzdelávacieho kurzu nadobudnú základy z účtovníctva – jeho podstatu a fungovanie. Budú poznať základné pojmy, ako sú vlastníctvo, výdaj, príjem, zisk, strata a metodické prvky účtovania. Oboznámia sa jednotlivými druhmi účtovania.

Čítať ďalej...

Modelovanie v 3D

Cieľom kurzu je, aby si účastníci osvojili základy priestorového 3D modelovania pomocou počítačových programov a ich praktického využitia. Účastníci sa oboznámia s projektovacím programom ProDESKTOP, s jednotlivými metódami modelovania telies, s možnosťami vytvorenia náčrtu, s obmedzeniami, s technikou vytvorenia výkresu a základmi modelovania povrchu, vzťahmi 3D a 2D, s konštrukčnými modelmi a s vytváraním jednoduchých animácií.

Čítať ďalej...

Na sieť starká!

Osvojenie si základov používania internetu v staršom veku. Kurz tvorí worshop v rozsahu 25 hodín zameraný na nadobudnutie praktických zručností pri osvojení si elektronickej komunikácie. Účasť si nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti. Na motiváciu nahliadnime trochu do obsahu: používanie počítača, základy práce s internetom, nadviazanie kontaktov a posielanie pošty cez internet.

Čítať ďalej...

Na Net starká!

Ďalšie dobrodružstvo vo svete internetu. 25-hodinový program, po absolvovaní ktorého už nebudete v pomykove pri pojmoch typu: multimédiá, e-administratíva, internetové telefonovanie, digitálna fotografia, vytvorenie vlastnej webovej stránky.

Čítať ďalej...

Na Net kamoš!

Workshop pre deti orientovaný na získanie praktických zručností. Po absolvovaní 25-hodinového kurzu sa deti zúčastnia výmenného pobytu, v rámci ktorého spoločne spoznávajú kultúrne hodnoty  oblastí za hranicami s Maďarskom, digitalizujú ich a následne ich spublikujú na internete. Tematické okruhy sú nasledovné:

Čítať ďalej...

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie