Prípravy na skúšku, kurzy pripravujúce na skúšky

  • Vytlačiť

 

PRIPRAVME SA NA MATURITU

Intenzívna príprava z angličtiny a nemčiny pred termínom konania písomnej a ústnej formy maturitnej skúšky.

20 hodín

MEDZINÁRODNE UZNÁVANÉ JAZYKOVÉ KURZY

Príprava na medzinárodne uznávané jazykové skúšky je prístupná aj v našej inštitúcii:

20 hodín

SOM ZO SELYEHO UNIVERZITY

Príprava na interné skúšky univerzity :

  •  ILIE (TKK)
  •  HOSPODÁRSKA ANGLIČTINA (GTK: Bc., Mgr.) – nielen pre študentov univerzít

100 hodín (50 hodín/semester)

SKÚŠOBNÝ TEST 

Priebežne prijímame prihlášky na ktorýkoľvek skúšobný test. Skúšobné testy organizujeme každý mesiac v závislosti od počtu prihlásených záujemcov.

 

Tieto kurzy, prípravy pripravujú na vymenované skúšky, a tak nie je podmienkou vykonanie vstupného testu. Avšak v prípade medzinárodne platných jazykových skúšok v každom prípade zisťujeme, či je jazyková zručnosť uchádzača dostatočná na úspešné vykonanie skúšky.

Počet hodín prípravy na skúšky je závislá od počtu prihlásených do jazykového kurzu, po dohode s uchádzačmi sa môže upraviť. Napr. v prípade nízkeho počtu uchádzačov vieme počet upraviť podľa požiadaviek.

Prihlášky prijímame počas celého roka!