Ceny

Ceny sú platné od septembra 2019

Všeobecné kurzy

POČET ÚČASTNÍKOV

CENA HODINY

45 minút

60 minút

v prípade 6 alebo viacerých účastníkov

3,60 EUR

3,95 EUR

v prípade 5 účastníkov

4,40 EUR

5,10 EUR

v prípade 4 účastníkov

4,95 EUR

6,60 EUR

v prípade 3 účastníkov

6,10 EUR

8,20 EUR

v prípade 2 účastníkov 

8,30 EUR 13 EUR

v prípade 1 účastníka

14 EUR 19 EUR
Uvedené ceny sú spolu s DPH.
1 hodina je 45 minút s výnimkou hodín určených žiakom základných škôl.
Jazyková škola si vyhradzuje právo upraviť ceny hodín v prípade špeciálnych požiadaviek študenta/ov.

Pri skupinových kurzoch je potrebné zaplatiť VOPRED  minimálne polovicu z ceny kurzu.
Celá čiastka za kurz musí byť vyplatená v polovici kurzu. Pri kurzoch s jedným alebo dvomi účastníkmi a pri kurzoch, ktoré sú raz týždenne ( 2x45 min) je potrebné zaplatiť VOPRED za 10 hodín.

 

Prípravné a odborné kurzy

POČET ÚČASTNÍKOV

CENA HODINY

45 minút

60 minút

v prípade 6 alebo viacerých účastníkov

3,85 EUR

5,10 EUR

v prípade 5 účastníkov

4,90 EUR

6,60 EUR

v prípade 4 účastníkov

5,95 EUR

8,25 EUR

v prípade 3 účastníkov

7,20 EUR

9,90 EUR

v prípade 2 účastníkov 

9,30 EUR 13 EUR

v prípade 1 účastníka

18 EUR 23 EUR

 

Ďalšie poplatky

 • Zaplatením zálohy 50,-- EUR je prihlásenie do kurzu potvrdené. Zaplatená záloha sa započíta do celkovej ceny kurzu a je nenávratná. Zálohu prosíme uhradiť po prihlásení sa, najneskôr do začiatku kurzu, bankovým prevodom alebo v hotovosti v našej kancelárii (SPŠ-ISzKI, Petőfiho 2, Komárno, I.poschodie, kanc. č. 109).
 • Skúšobný test: 19 EUR (ECL, Goethe)
 • Jazyková skúška na zmeranie úrovne s poradenstvom: ZADARMO pre každého nášho žiaka, 15 EUR/60 min pre externých uchádzačov (Noví uchádzači  budú mať vrátený poplatok za poradenstvo , ak si vyberú u nás jazykový kurz)
 •  Ceny jazykových kurzov sú uvedené pri popisoch jednotlivých skúšok.

Zľavy

 •  v prípade zaplatenia 60 hodín (1 semester): 5%
 •  v prípade zaplatenia 90-120 hodín: 10%
 •  pre bývalých žiakov, resp. účastníkov letných kurzov:5%
  • pre starých žiakov: registrácia na kurzy ďašieho/nasledujúceho roka ZADARMO
  • v prípade prihlásených na kurzy v priebehu školského roka BEZPLATNÉ preskúšanie úrovne znalosti jazyka a BEZPLATNÉ poradenstvo
  • BEZPLATNÁ účasť na skúšobnej hodine
  • BEZPLATNÉ informácie pre školy, inšttúcie o medzinárodne certifikovaných skúškach, ktoré je možné zložiť v našom centre (na požiadanie spojené s poradenstvom, zistením úrovne jazykových zručností)
  • pre účastníkov letných kurzov, resp. pre tých, čo nás sledujú na Facebooku ZĽAVA 5 %
  • v záujme informovanosti o našich aktuálnych zľavách a ponukách kurzov sa pripojte na našu Facebookovú stránku!
 •  bezplatné zistenie úrovne
 •  bezplatná skúšobná hodina

!-

SKÚŠOBNÝ TEST: 29.01.2020, 16.30 hod
MIESTO KURZOV:
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

-->

Prihlášky prijímame po celý rok!

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie