Munkaügyi ismeretek

  • Nyomtatás
Szabómihály Gizella

Munkaügyi alapismeretek című kiadványunk elsődleges célja, hogy a munkaerőpiacra lépő vagy a már aktívan dolgozó szlovákiai magyarok számára magyar nyelven nyújtson tájékoztatást a munka világával kapcsolatos témákról. Mivel a dél-szlovákiai régióból aránylag sokan dolgoznak Magyarországon, továbbá a határ menti együttműködés megélénkülés következ-tében bővülnek a gazdasági-üzleti kapcsolatok, másik célunk az, hogy az egyes témákon belül külön jellemezzük a szlovákiai és a magyarországi jogszabályi hátteret és helyzetet.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy aktuális, gyakorlati és hasznosítható információkkal segítsük az olvasót, így például közöljük a fontosabb szlovákiai és magyarországi hivatalok elektronikus elérhetőségét, a témával kapcsolatos honlapok címét stb. A kiadványban az alábbi témákat tárgyaljuk, azaz a könyv ezekre a fejezetekre oszlik:

01 Állást keresek. Mit csináljak, és honnan kaphatok segítséget? – A fejezetben bemutatjuk a munkaügyi hivatalok és központok, a foglalkoztatási szolgálatok, a munkaerő-közvetítő cégek tevékenységét, a külföldi munkavállalás feltételeit, foglalkozunk az álláspályázatra való jelentkezéssel, az önéletrajzzal stb.

02 Alkalmazottként dolgozom. Milyen jogaim vannak? – A fejezetben a szlovákiai és a magyarországi munkajogi szabályokat (Munka Törvénykönyve, munka- és egészségvédelmi jogszabályok) tárgyaljuk.

03 Vállalkozást indítanék. Mit tegyek? – Ebben a részben az egyéni vállalkozást érintő jogszabályokat, valamint az egyéni vállalkozás indításával és működtetésével kappolatos eljárást, dokumentumokat mutatjuk be.

04 A közteherviselésről – A fejezetben az adózással, a társadalom- és egészségbiztosítással, valamint a társadalom- és egészségbiztosítási ellátással kapcsolatos fontosabb kérdéseket tárgyaljuk.

05 Ha segítségre szorulunk – A munkanélküli-ellátás és a szociális segélyezés a két országban.

Tapasztalataink szerint a szlovákiai magyarok  nem ismerik a magyar munkajogi, adóügyi, társadalom- és egészségbiztosítási terminológiát, ezért a magyar szakkifejezések mellett feltüntetjük adekvát szlovák megfelelőjüket is, valamint a kiadványt szlovák–magyar és magyar–szlovák szószedettel egészítjük ki. Ezekkel elsősorban a középiskolai tanároknak és diákoknak kívánunk segítséget nyújtani, ugyanis a szlovákból fordított tankönyvekben rendszerint nem megfelelő a magyar szakszóhasználat. A kiadványt nemcsak oktatási célokra ajánljuk, hanem a munkaügyi hivatalokban, a munkaerő-közvetítő irodákban vagy éppen humánpolitikai előadóként dolgozók számára is. A kiadványhoz elsősorban az idevonatkozó szlovákiai és magyarországi jogszabályokat (Munka Törvénykönyve, szociális és adótörvények stb.) szlovákiai és magyarországi munkaügyi hivatalok, társadalombiztosító intézetek, egészségbiztosító pénztárak stb. valamint európai-uniós dokmentumokat használtunk fel.

A könyv beszerezhető a Szakképzési és Felnőttképző Intézetben (Komárom, Tiszti pavilon 1. tel.: +421- (0) 35-3260616).