Kommunikáció és konfliktuskezelés

  • Nyomtatás
PaeDr. Stredl Terézia

Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában. Manapság már tudjuk, hogy az értelmi intelligencia nem egy konstans fogalom, hanem többtényezős folyamatról beszélünk, így az érzelmi intelligencia fogalmával is tisztában kell lennünk, hogy az életminőségünket biztosítani tudjuk.

Mindnyájunknak az érdeklődését lekötötte, hogy valójában miből van több, az öröklött, a szerzett, avagy a velünk született tulajdonságokból, amelyek biztosítják az eredetiségünket, egyediségünket? Milyen kölcsönhatásban működnek ezek az életünket befolyásoló tényezők?
Melyek azok a készségek, amelyek segítenek a problémamegoldásban, a konfliktuskezelésben? Mi az a proszocialitás, mi az együttműködés mozgatórugója?
Mindezeket az alapvető kérdéseket, amelyek szükségesek az emberi lélek megértéséhez, igyekeztünk megválaszolni, hogy olvasója az alapvető pszichológiai jártasságot megszerezze.