Szénássy Edit

Szénássy Edit vagyok, a Selye János Gimnázium tanára. A Goethe Intézet és a DSD II. akkreditált vizsgáztatója vagyok. Diplomát a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem „Könyvtár és tudományos információ” szakon, valamint a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Társadalomtudományi Karán „Német nyelv és irodalom“ szakon.

Közel húsz éves nyelvtanári pályafutásom alatt több tucat hazai és németországi módszertani és nyelvi továbbképzésen vettem részt. Egy évet a német állam ösztöndíjasaként a heidelbergi IGH iskolában töltöttem, ahol tanítottam és hospitáltam.

Célom: Minél több diákkal megszerettetni a német nyelvet, megteremteni számukra annak lehetőségét, hogy minél többet beszéljenek németül, s az órákon játékosan fejlesszék kommunikációs képességüket.

 

Mit Kopf, Herz und Hand”

„Fejjel, szívvel és kézzel”  /Pestalozzi/