4. Existuje množstvo jazykových skúšok. Na základe čoho si mám vybrať?

V Maďarsku sú stanovené požiadavky na jazykovú skúšku  a v krajine je zriadený úrad, ktorý určuje, ktoré skúšky budú v krajine uznané. Na stránke www.nyak.hu  nájdete vždy aktuálne informácie o skúškach a podmienkach za akých skúšky v Maďarsku uznajú.  Na stránke nájdete tiežzoznam jazykových skúšok a cudzích jazykov, ktoré, ak sú vykonané v Maďarsku, uznajú bez ďalších dokladov. Skúšky, ktoré boli vykonané v cudzine, musia byť nostrifikované, takisto tie, ktoré  uvádzame v nasledovnomzozname (bez ohľadu na to, či bola skúška vykonaná v Maďarsku alebo v cudzine). Je dôležité, aby obsahovali náležitosti, ktoré vyžaduje maďarský školský systém.

V ostatných prípadoch – zamestnanie, pokračovanie v štúdiu v cudzine – organizácia, s ktorou prídete do styku, určuje, aké jazykové skúšky požaduje alebo akceptuje. 

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie