Üzleti levelezés

Szabómihály Gizella

Az utóbbi időben rendkívül megélénkültek a szlovák–magyar üzleti, önkormányzati és civil kapcsolatok. Ez a személyes találkozáson túl az írásos kapcsolattartás szükségességét is magával hozza. Az Üzleti levelezés tankönyvünk célja, hogy segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik szeretnék megismerni a szlovák, elsősorban azonban a magyar nyelvű üzleti és hivatalos levelezés szabályait, illetve akiknek erre szükségük van.

Az üzleti levelezés értelemszerűen a kereskedelmi vállalkozások közötti írásbeli kapcsolattartást jelenti, jelen esetben azonban az üzleti levelezést tágabban értelmezzük: nemcsak levelekkel, hanem egyéb iratokkal is foglalkozunk, s nemcsak az üzleti életben használatos iratokat tekintjük át, hanem általában a nem magáncélú szövegeket is, azaz a hivatalos kapcsolatokban keletkező iratfajtákat tárgyaljuk.

A tankönyv négy fő fejezetből és a tematikailag hozzájuk kapcsolódó szlovák–magyar és magyar–szlovák szakszójegyzékből áll:

Az első részben tárgyaljuk a szlovák és a magyar hivatalos levél formai jegyeit (a levél fő részei, azok elhelyezése a lapon, tartalmi kérdések).

A második fejezetben az iratkezelés szabályaival, a fontosabb számviteli és postai dokumentumokkal, valamint néhány egyszerű belső irattal ismerkedünk meg (pl. elismervény, nyugta, meghatalmazás, aláírási címpéldány, bevételi és kiadási pénztári bizonylat, feladóvevények, számla). A harmadik fejezetben áttekintjük a vállalkozások, szervezetek legfontosabb belső iratait.

A negyedik részben a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos levelezésről, magánszemélyek munkaügyi iratairól, valamint a hivatalos kapcsolatokban előforduló néhány szövegtípusról lesz szó.

A záró részben a témával összefüggő szlovák–magyar és magyar–szlovák szakszó-jegyzék található.

Bár a tankönyvben érvényesítjük a kontrasztivitás elvét, és az egyes levél- és irattípusokra szlovák nyelvű példákat is hozunk, célunk elsősorban a magyar nyelvű levelezés szabályainak és jellemzőinek a bemutatása. Feltételezzük, hogy olvasóink rendelkeznek alapvető levelezési ismeretekkel, ezért ezekkel nem foglalkozunk bővebben.

A könyv beszerezhető a Szakképzési és Felnőttképző Intézetben (Komárom, Tiszti pavilon 1. tel.: +421- (0) 35-3260616).

  • uzleti_levelezes